LABORAL


- Altes d'empreses i autònoms a la Seguretat Social i mútues patronals.

- Assitència i representació en inspeccions laborals.

- Confecció de nòmines i assegurances socials (llistat de bancs per transferència de nòmines del personal)

- Assesorament i confecció de tot tipus de contractes.

- Gestió d'altes/baixes de treballadors i altres incidències a través del sistema red.

- Assessorament i asistència davant els Jutjats Socials i conciliacions administratives.

- Confecció i negociació de convenis col.lectius i assitència i preparació d'eleccions sindicals.

- Estudi i viabilitat de reduccions de plantilla.

- Assessorament en normativa de seguretat i higiene i en prevenció de riscos laborals.

- Assessorament laboral permanent a les empreses (modificacions legislatives, aprovació de convenis ...)

- Càlcul de jubilacions i prestacions de la Seguritat Social.

- Tramitació de permisos de treball per a extrangers.Contractes | [contractes(a)bna-sl.cat]

Laboral | [laboral(a)bna-sl.cat]


© BNA S.L. 2008 | www.bna-sl.cat | Avís legal | Crèdits