JURÍDIC


- Dret mercantil: constitució i assessorament integral de societats mercantils, civils i cooperatives .

- Dret civil: reclamacions de quantitat, contractes, dret concursal, dret inmobiliari, accidents de circulació, arrendaments rústics i urbans, herències.

- Dret de família: separacions, divorcis, unions estables de parella, filiació i estat civil.

- Dret penal: relacionat amb el món de l'empresa, responsabilitats civils derivades de ilícits penals, etc ...Jurídic | [juridic(a)bna-sl.cat]


© BNA S.L. 2008 | www.bna-sl.cat | Avís legal | Crèdits