GESTORIA


- Tramitació d'alta/baixa d'activitats industrials, comercials i professionals.

- Tramitació de totes les gestions relacionades amb vehicles: matriculacions, baixes, ITV, alta de transports especials...

- Inscripcions d'empreses com a transportistes.

- Obtenció i visat de targetes de transport de tota mena.

- Assitència i tramitació de recursos contra tot tipus de sancions de trànsit.

- Revisió de carnets de conduir.

- Obtenció i renovació de llicències d'armes i de caça i pesca.

- Tramitació d'altes/baixes/modificacions de tot tipus de finques.

- Registre de patents i marques.

- Obtenció de qualsevol certificat dels registres públics: Registre Civil Central, Registre d'Actes d'Últimes Voluntats, Registre de Denominacions Societàries, Registre de Cooperatives...

- Tramitació i inscripció d'escriptures i documents públics als registres oficials competents.Gestoria | [gestoria(a)bna-sl.cat]© BNA S.L. 2008 | www.bna-sl.cat | Avís legal | Crèdits