FISCAL


- Altes/baixes d'empreses i autònoms als registres fiscals.

- Assessoria fiscal personalitzada per a empresaris, comerciants i professionals autònoms.

- Assessoria fiscal global i permanent per a petites i mitjanes empreses

- Assessoria fiscal global i permanent per a societats.

- Preparació i confecció dels comptes anuals i dipòsits dels esmentats comptes al registre mercantil.

- Confecció i tramitació d'impostos.

- Assitència i representació davant l'Administració d'Hisenda en inspeccions, liquidacions, notificacions, recursos, requiriments...

- Coordinació d'auditories (internes i externes).Fiscal | [fiscal(a)bna-sl.cat]

Valls | [bnavalls(a)bna-sl.com]
© BNA S.L. 2008 | www.bna-sl.cat | Avís legal | Crèdits